Práce s dětmi

S dětmi pracuji často přes hru a tvořivou činnost. Hra, tvořivá činnost i rozhovor jsou přizpůsobeny vývojové úrovni i aktuální situaci, ve které dítě přichází.

Práce s adolescenty a dospělými:

Stěžejním principem terapeutické práce je pro mě umožnit klientovi, aby zažil bezpodmínečné přijetí. V atmosféře podpory a bezpečí se pak můžeme vydat na cestu zkoumání současných potřeb a hledání zdrojů pro vaší podporu.

Svou práci mám ráda, zajímají mě příběhy lidí. A ráda si poslechnu i ten váš...

Práce s rodinami

Pracuji formou rodinné terapie. Jedná se o setkání po 3 - 4 týdnech se všemi členy rodiny. Cílem je, aby se všichni v rodině cítili lépe.