Vystudovala jsem psychologii na Pedagogické fakultě univerzity Karlovy. Součástí studia byla i obsáhlejší ochutnávka speciální pedagogiky, která mě na mé profesní cestě významně ovlivnila. V bakalářské, magisterské i rigorózní práci jsem se zabývala tématem chronicky nemocných dětí a dětí s handicapem a prožíváním rodičů v těchto situacích. 

V rámci poznávání témat jsem prošla i několika praktickými zkušenostmi (dobrovolnictví na dětské onkologii, praxe v MŠ pro děti se sluchovým handicapem, práce v chráněném bydlení pro osoby s mentálním postižením aj.). Těmto tématům se věnuji i v rámci své praxe.


Z pracovních zkušeností mě zásadně ovlivnila práce školního psychologa na střední škole, kde jsem se setkávala s celou škálou témat provázejících současné dospívající a jejich rodiče (vztahová témata, poruchy příjmu potravy, otázky sexuální identity - orientace, volba profesní dráhy aj.).

Pro práci s rodinami vnímám jako důležité své zkušenosti získané v rámci práce na OSPOD a Středisku výchovné péče. Na obou zmíněných pracovištích jsem zažila rozmanité rodinné příběhy a různé způsoby práce.

V soukromé praxi působím od roku 2016. Celou dobu pracuji s dětmi, adolescenty i dospělými s rozmanitými příběhy. Hlavní metodou práce je pro mě rozhovor. S dospělými a adolescenty ráda v práci používám projektivní karty.  S dětmi využívám výtvarné potřeby, různé hry a  terapeutické pískoviště. 

Žiji s rodinou v Praze. Mám dvě dcery a dva psy. 


Členkou ČAP jsem od roku 2016. 

Mým teoretickým zázemím v rámci psychoterapeutického vzdělání je integrativní gestalt (INSTEP). 

Akademické vzdělání:

  • Studium oboru Psychologie na Univerzitě Karlově (titul Bc a Mgr., 2006 - 2011)
  • Státní rigorózní zkouška na Pedagogické fakultě univerzity Karlovy (titul PhDr., 2016)

Terapeutické vzdělání:

  • Pětiletý psychoterapeutický sebezkušenostní výcvik INSTEP (2009-2015)
  • Postgraduální výcvik v gestalt terapii s dětmi a adolescenty (2016-2018)
  • Postgraduální výcvik v gestalt rodinné terapii (2022 - 2023)

Důležité kurzy:

  • Kurz základní krizové intervence a Kurz práce s dítětem v krizi (Remedium)
  • Dlouhodobé navštěvování kurzů znakového jazyka (agentura Aldea)

Pracovní zkušenosti:

2011 - 2013 Středisko výchovné péče Slaný - psycholožka

2013 - 2014 Sananim z.ú. - Centrum pro osoby v konfliktu se zákonem - pracovník v programu podpory v/po vězení

2015 - 2016 OSPOD - ÚM Praha 20 - psycholožka

2016 - 2021 - SOU Gastronomie - školní psycholožka

2016 dosud - soukromá praxe

Pracuji pod supervizí.

S dětmi i dospělými pracuji pouze terapeuticky, tzn. neprovádím psychologické vyšetření.